Dalarnas taxklubb

Drev

För att värdera taxens jagande egenskaper anordnas drevprov. Resultaten av dessa prov används som mått på den enskilde individens egenskaper och för att utvärdera avelsinsatsen på föräldrarna. Med den samlade informationen kan man med denna faktabaserade statistik följa olika egenskaper i framtida avel.

Dessa prov är med andra ord inte att se som någon slags tävling. Man använder dessa prov för att utvärdera om din tax jagar på ett ändamålsenligt sätt samt för att utvärdera avelsarbetet.

Dalarnas Taxklubb

Resultaten från dessa prov anges av egenskapspoäng (EP) samt av en prissättning. Poängen i de olika delmomenten ger viktig information om taxens jaktliga egenskaper. Delmomenten är 10 till antalet, med maxpoäng 6 EP/moment:

1. Sök
2. Upptagningsförmåga/arbete på slag
3. Drevsäkerhet
4. Drevsätt
5. Tapptarbete
6. Skall/hörbarhet
7. Skallmarkering
8. Samarbete
9. Lydnad
10. Jaktduglighet

Det finns två olika typer av drevprov. Rörliga drevprov (DP) och ordinarie drevprov (ODP). Dom rörliga drevproven pågår mellan 1/10–31/1. Dessa prov skall anmälas till ansvarige senast 7 dagar före. Är du intresserad att läsa mer så finns reglerna för drevproven HÄR

Kostnad för dessa prov är 300 kr till klubben, 150kr plus reseersättning till domaren.

Är Du intresserad av att gå på drevprov eller vill veta mer så kontakta drevprovsansvarige:

helena.gustafsson@dalarnastaxklubb.se

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Lär dig mer